ÇocukÇa

"Saf Olan Her Şey ÇocukÇa'dır"
Diyerek geleceğimiz, yarınlarımız, Çocuklarımız için yola koyulduk

Genç ve dinamik avukat, psikolog, doktor, eğitmen ve idari bilimci kadromuzla Antalya'da ilk olan "Çocukça, Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma" adlı derneğimizi kurduk.

responsive_retina


home_patterns

Peki bu kadar değerli olan çocuklarımızı
yeterince koruyabiliyor muyuz sizce?

Amacımız çocuklarımızın tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismarını önlemek, bunlarla mücadele etmek, mağdur çocukların korunması ve gözetilmesi konusunda çalışmak, çocuklarımıza Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde kabul edilen ve ülkemizin 1995'te taraf olduğu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kapsamında çocuk haklarını öğretmek ve bu konuda onları bilinçlendirmektir...

Dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 arttı veya üzerine düşülmesi hasebiyle günyüzüne çıkmaya başladı. İstismara maruz kalan çocukların %70’i 2-10 yaş arasında. Çocuk istismarı oranı dünyada %1 ila % 10 arasında değişirken ülkemizde bu rakam %10 ila %53 arasındadır ve duygusal istismar %78; fiziksel istismar %24; cinsel istismarın ise % 9 oranında olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar tahmini ve minimum oranlardır. Çünkü çocukların korkudan yaşadıklarını saklaması, çocukla görüşme yapacak donanımlı uzman sayısının yetersizliği ve aileler üzerindeki toplum baskısı gibi nedenlerden dolayı olayların bir çoğu gizli kalmakta, bu nedenle ülkede ne kadar çocuğun istismara uğradığı net olarak tespit edilememektedir.

responsive_retina


home_patterns

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) "Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara" ait en son 2014 tarihli verilerine göre de, Türkiye'de 2014 yılında bin 377'si erkek, 9 bin 718'i kız çocuğu olmak üzere 11 bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kaldı. Cinsel suçlara maruz kalan çocukların yüzde 57,6'sını 15-17 yaş grubu, yüzde 23,9'unu 12-14 yaş grubu, yüzde 18,5'ini ise 11 yaş ve altındakiler oluşturdu. 2016 yılı için ise Türkiye'de tahmin edilen en yakın oranda çocukluk çağı cinsel istismarı 3 kız çocuğundan biri, 5 erkek çocuğundan biri şeklinde oldukça yüksek ve tüyler ürpertici bir orandır. Bu oranlar gerçekte bu kadar yüksekken yargıya ve medyaya çok azının yansımasının sebebi ise; tecavüzcülerin tahminen % 5'i ortaya çıkmakta % 95'i gizli kalmaktadır. Yargıya intikal edenler açısından ise; Türkiye'de bugün adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgilidir. Adalet Bakanlığı’nın en son 2014 yılında açıkladığı verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumuna 650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderilmektedir. Türkiye'de; Açılan toplam dava sayısı :40.266, Karar çıkan dava sayısı:24.825, Mahkumiyet Kararı ise:13.968'dir. Çünkü ne yazık ki bir çok aile toplum baskısı yüzünden suçluyu gizlemekte, şikâyetçi olmamakta veya açılan davanın ilerleyen safhalarında çeşitli sebeplerle(maddi veya manevi) şikâyetlerinden vazgeçmektedir.


Sizde bize
Destek olun!

Hepinizi, yarınlarımız olan çocuklarımız için etkinliklerimize katılmaya,
onlar güldüğünde dünyanın güldüğünü görmeye davet ediyoruz. Sevgiyle kalın...

help